mondmasker banner

Onze herbruikbare katoenen mondmaskers, bestaan uit twee lagen waartussen een filter kan geplaatst worden en zijn wasbaar op 95°. 

 

400 fov team belgium

Ik ben een vrouw van 55 die gelooft in eigen kracht en ervan overtuigd is dat je vanuit die eigen kracht telkens weer kan opstaan en je leven kan ombuigen in positieve zin. Al deze dingen hebben geleid tot het project dat ik nu aan u wil voorstellen.

In 2016 ontmoette ik Richard Bighama. Via hem kwam ik in contact met dokter Raymond, een congolese arts die in Oeganda, in een arme wijk nabij de hoofdstad Kamapala, een project op poten probeert te zetten om de veelal erbarmelijke omstandighden van de plaatselijke bevolking te verbeteren.

Denk hierbij aan gezondheidszorg, scholing, hygiëne enz... Een ontmoeting en een brainstorm later werd ons project geboren: FOV-Uganda, voluit fraternity of vulnerable.

We willen ons richten op het ondersteunen van de vele kwetsbare vrouwen en kinderen in die gemeenschap, vrouwen die vaak al heel wat hebben meegemaakt, die zijn mishandeld, verlaten of verkracht. Door hen terug in hun kracht te zetten willen we hen de mogelijkheid geven om in hun levensonderhoud te voorzien en hen zo een uitzicht te bieden op een beter toekomst voor henzelf en hun kinderen en bijgevolg voor de hele gemeenschap.

We willen daarbij vooral samen met hen bekijken wat hun interesses en hun mogelijkheden zijn en van daaruit vertrekken om hun leefsituatie te verbeteren.

In 2017 kreeg ik de kans om samen met Richard de gemeenschap te bezoeken en de officiële opening van de fraternity bij te wonen. Het was een hele eer om dat te mogen beleven. We bezochten de woonplaatsen van de vrouwen en konden alleen maar vaststellen dat de leefomstandigheden erbarmelijk zijn. Er is werkelijk niets, geen elektriciteit, nauwelijks water, geen toiletten, geen douches enz...Een droom van dokter Raymond is om deze basisnutsvoorzieningen te voorzien in een centraal gebouw. Een gebouw waarvan de ruwbouw er nu staat, maar de noodzakelijke inrichting (keuken, toiletten, plek waar dokter of verpleegster consultatie kan houden enz...) en afwerking op zich laat wachten omdat de financiële middelen op zijn. De finciële steun die we hier hopen te krijgen willen we dus verdelen over de twee projecten die we hierboven hebben beschreven: enerzijds het in orde maken van het centrale gebouw, anderzijds het begeleiden van de vrouwen. Ikzelf en Richard zouden graag in februari 2018 teruggaan om met hen aan tafel te zitten en enkele concrete activiteiten op te starten. Als we hen de kans geven om, vertrekkend vanuit iets wat ze graag doen en waar ze goed in zijn, een eigen inkomen te genereren kunnen ze een eerste stap zetten naar een betere toekomst. Ook het opstarten van een toegankelijke medische zorg en scholing en opleiding van plaatselijke hulpverleners is een prioriteit. Samen met Richard en het team van dokter Raymond in Oeganda wil ik me inzetten om deze gemeenschap te ondersteunen en te versterken.

"Together we will build" staat niet voor niks op ons logo.